Litigii

Litigiile civile si comerciale reprezinta principala activitate a cabinetului. Suntem litiganti de succes, iar clientii nostri beneficiaza de reprezentare in procedurile prealabile, in toate fazele procesului – fond, apel, recurs, in fata oricaror instante judecatoresti, cat si in faza de executare silita.

Principalele domenii in care oferim reprezentare si asistenta juridica:

  • Dreptul de proprietate. Incepand cu anul 2002 pana in prezent am reprezentat in fata instantelor judecatoresti romane interesele Familiei Bragadiru, veche familie de industriasi romani,  deposedata de regimul comunist de numeroase imobile. In urma unor lungi si dificile procese s-a obtinut restituirea unor importante cladiri din Bucuresti. Am avut o cazuistica bogata in domeniul litigiilor locative, obtinerea de despagubiri pentru persoanele care si-au pierdut imobilele in procese cu vechii proprietari, uzucapiuni, raporturi de vecinatate.
  • Problematica dreptului familiei: desfacerea casatoriei, autoritatea parinteasca, partaje, obligatii de intretinere. Intotdeauna am abordat cu multa atentie acest tip de cauze, iar clientii au fost multumiti de modul in care aceste probleme personale atat de speciale si-au gasit rezolvare in plan juridic. 
  • Succesiuni: consultatii si litigii privind mostenirea legala si testamentara; transmisiunea si partajul mostenirii.
  • Contracte civile si comerciale: consultatii si litigii privind incheierea, executarea,    rezolutiunea sau rezilierea contractelor.
  • Aspecte comerciale generale: constituirea de societati comerciale, modificarea actelor constitutive ale societatii, reprezentarea in procedurile in fata Registrului Comertului, consultanta in probleme legate de functionarea si administrarea societatilor comerciale.